SOPE

Khi tôi biến mất cũng là lúc em tỏa sáng.

Một ngày cứ thế mãi lặp lại.

All about SOPE

Advertisements