Khóa

Password: ********
8 số ngày tháng năm (ddmmyyyy) ngày Yoongi lần đầu đặt tên cho SOPE

Hint: Ngày Yoongi và Hoseok làm MC cho BTS Thailand concert backstage.
Không share pass hay đem bài ra ngoài, bất kể kèm credit hay không.

 

Advertisements