Khóa

Vlive+ password: y***s***09**18**

Hint:
8 chữ cái tên fandom có top!Yoongi, bot!Hoseok (viết thường)
+ dd/mm sinh nhật Yoongi
+ dd/mm sinh nhật Hoseok

Fanfic & Phỏng vấn password: ********
 8 số ngày tháng năm (ddmmyyyy) ngày Yoongi lần đầu đặt tên cho bộ đôi SOPE

Hint:
Ngày cả hai làm MC cho BTS Thailand concert backstage
(có thể tìm ở mục Fact của 93 x 94 YoonSeok – Log 34)

 


Advertisements