Truyện dịch FM 9394Hz

Tất cả bản dịch của team FM 9394Hz đều đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác, cũng vui lòng không chỉnh sửa bất cứ thứ gì.
Password 🔒: ******** 8 số ngày tháng năm (ddmmyyyy) 
Ngày Yoongi lần đầu đặt tên cho bộ đôi SOPE.

Hint: Ngày cả hai làm MC cho BTS Thailand concert backstage.

Fic Viết

Fic Dịch

Hoàn thành

Đang tiến hành

 • Lust in Love 🔒|| Jamie
  • 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
 • tinh tú || Jjang
  • 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
  • 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | playlist | lời tác giả
 • 24 giờ || Yu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s