Truyện dịch FM 9394Hz

Tất cả bản dịch của team FM 9394Hz đều đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác, cũng vui lòng không chỉnh sửa bất cứ thứ gì.
Password 🔒: ******** 8 số ngày tháng năm (ddmmyyyy) 
Ngày Yoongi lần đầu đặt tên cho bộ đôi SOPE.

Hint: Ngày cả hai làm MC cho BTS Thailand concert backstage.

Fic Viết

Fic Dịch

Hoàn thành

Đang tiến hành

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s