FM 9394Hz

Password: ********
8 số ngày tháng năm (ddmmyyyy) ngày Yoongi lần đầu đặt tên cho bộ đôi SOPE

Hint: Ngày cả hai làm MC cho BTS Thailand concert backstage 😉

Fic Viết


Fic Dịch

Hoàn thành

Đang tiến hành

 • Lust in Love (M) || Jamie
  • 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
 • tinh tú || Jjang
  • prologue
  • 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
  • 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | playlist | lời tác giả
Rating:
G: dành cho mọi lứa tuổi
T: dành cho thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên
M: chỉ dành cho người từ 16 tuổi trở lên, bao gồm những chủ đề và ngôn ngữ nhạy cảm, bạo lực.
E: bao gồm chủ đề (thường là QHTD) và ngôn ngữ RẤT nhạy cảm và bạo lực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s