Phỏng vấn khác

Tất cả bản dịch tiếng Việt đã kèm nguồn. Vui lòng không mang đi nơi khác, cũng vui lòng không chỉnh sửa bất cứ thứ gì.

BTS

SUGA / AGUST D

  • [160817] STARCAST – Agust D
  • [160821] Marie Claire – SUGA
  • [09/16] Grazia – Agust D

j-hope

 

Advertisements