About

Một góc lưu trữ nhỏ dành cho YoonSeok, cặp đôi 9394 của BTS.

  • Vì mình hardship thuần YoonSeok (Top!Yoongi, Bot!Hoseok) nên xin đừng nhắc về HopeGa, switch, 3p, NP làm buồn chủ blog.
  • Phỏng vấn, fancafe, tweet được dịch có trích dẫn nguồn, xin đừng repost. Fanfic được dịch bởi team FM 9394Hz đã có sự đồng ý của tác giả, cũng xin đừng post.
  • Bạn có thể gọi chủ blog là Yu. Mình bằng tuổi Jung Hope. Thương OT7, ship YoonSeok là chính. MinV, KookV, NamJin là phụ. Thích sưu tầm trích dẫn, moment, dịch thuật, vẽ fanart.
Advertisements