Post-it

161017 Sinchon Fansign - J-hope © forsuga_0309
[161017] Sinchon Fansign – J-Hope

Q: Xếp hạng tửu lượng của các thành viên:
A: Yoongi > Seokjin > Jimin > Namjoon > Jungkook > V > Hope


161028 Yeouido Fansign - J-hope.jpg
[161028] Yeouido Fansign – J-Hope © daye1108

Q: J-Hoo~oopppeee! Yoongi đã gọi cậu như vậy ở Music Core V App lần trước~ Bộ cậu nợ ảnh cái gì, hay ảnh có vấn đề gì với cậu, cái gì đại loại như vậy hả?
A: Không, huyng ấy vui tính vậy đó.


161031 Omokgyo Fansign - Suga
[161031] Omokgyo Fansign – Suga © innied
Q: Ai hay làm phiền anh nhiều nhất?
A: /đánh dấu tất cả/


[170224] Bundang Fansign – SOPE © HONEYBUBBLE_

Q: Có điều gì anh muốn nói hoặc không thể nói với cậu em ‘SOPE’ Hoseokie không?
YG: Em tài năng lắm đấy!!

Q: Anh có điều gì muốn nói với trưởng nhóm ‘SOPE’ Yoongi huyng không?
HS: Huyng, nghe lời em chút đi!!


Eng trans: ktaebwi
Viet trans: Log 34

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s